06-45342562 info@gideanne.nl

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt wend je dan bij voorkeur tot mij. We kunnen je klacht dan in een persoonlijk gesprek bespreken en samen proberen tot een oplossing te komen.

Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, dan kun je je klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de VIV.

Als lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.